ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Αυτολεξεί είναι ένας ελευθεριακός ψηφιακός τόπος & εκδόσεις που ξεκίνησε τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2019. Από τότε συνεχίζουμε να λειτουργούμε ανελλιπώς το ομώνυμο σάιτ με συνεχές υλικό και πληθώρα ελευθεριακής αρθρογραφίας. Παράλληλα, έχουμε εκδώσει έως σήμερα 7 τίτλους βιβλίων και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά και συνεργατικά με μοναδικό μας πόρο την κοινωνική βάση που στηρίζει το εγχείρημά μας! Το Αυτολεξεί έχει ως σκοπό του να προάγει και να εμβαθύνει τον λόγο του προτάγματος της αυτονομίας, της κοινωνικής οικολογίας και της άμεσης δημοκρατίας. Ζητούμε να δημιουργήσουμε έναν ελεύθερο δημόσιο χώρο ιδεών, διαλόγου και κριτικής σκέψης. ανοίγοντας τον κοινωνικο-ιστορικό ορίζοντα της ατομικής και κοινωνικής χειραφέτησης και αναζητώντας τις νέες σημασίες που δημιουργούνται στο έδαφος της παγκόσμιας αλληλεγγύης και της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης με τα σύγχρονα κινήματα.

Κάθε συντάκτης-κτρια μας φέρει την ευθύνη των λόγων του-της στη διαχρονική αγορά του ρηξικέλευθου στοχασμού ενάντια σε κάθε δογματισμό, ιεραρχία και αυθεντία.