Οι Βλάχοι της Ελλάδας. Ταυτότητες και Ετερότητες στον χώρο και τον χρόνο: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου

0

Παρακάτω δημοσιεύουμε την ολοκληρωμένη έκδοση των Πρακτικών του 1ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων.

Νιτσιάκος, Β., Ντίνας, Κ. & Σιώκης, Ν. (επιμ.). Οι Βλάχοι της Ελλάδας. Ταυτότητες και Ετερότητες στον χώρο και τον χρόνο. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων, Κοζάνη 2024.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Του Βασίλη Νιτσιάκου

Ένα επιστημονικό Συνέδριο δεν ολοκληρώνεται παρά με την έκδοση των Πρακτικών. Η διαδικασία της έκδοσης είναι χρονοβόρα, διότι αφενός οι εισηγητές πρέπει να ξαναγράψουμε, όταν χρειάζεται, το κείμενο τους με βάση και τα σχόλια που δέχτηκαν, αφετέρου οι επιμελητές της έκδοσης να φροντίσουν για την άψογη γραπτή παρουσίασή τους.

Κατά την προετοιμασία του Συνεδρίου είχαμε θέσει ως στόχο την προσέλκυση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επιστημόνων και ιδίως νεότερων, διαμορφώνοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεμάτων κάτω από τον γενικό τίτλο «Οι Βλάχοι της Ελλάδας. Ταυτότητες και ετερότητες στον Χώρο και τον Χρόνο».

Υπήρξε ανταπόκριση τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική. Καλύφθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως μπορεί ο αναγνώστης να διαπιστώσει από τα περιεχόμενα του τόμου.

Ως Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων ευχαριστώ όλες και όλους τους εισηγητές και ιδιαίτερα τα μέλη της Εταιρίας που επιμελήθηκαν με άρτιο τρόπο την παρούσα έκδοση.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Βλάχος αγωγιάτης, φωτογραφία των αδελφών Μανάκια, αρχές 20ού αι.

ISBN 978-618-87113-0-3

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε ολόκληρο τον τόμο των πρακτικών:

Download (PDF, 21MB)

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 1 =