Η Άρνηση (ρητών) κανόνων ως Επιβολή (άρρητων) κανόνων

Black Athena project Σε συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης για τις σχέσεις εκμετάλλευσης που πηγάζουν από την ασυνέπεια [1], παλιότερων παρεμβάσεων για το πώς οι συλλογικές ανάγκες και επιθυμίες δημιουργούν τους ρόλους και τις ιεραρχίες [2] θα καταγράψω σύντομα την πιο συνηθισμένη στάση που συναντάται (ακόμα και σήμερα) γύρω από τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Άρνηση (ρητών) κανόνων ως Επιβολή (άρρητων) κανόνων.