Ομάδα Αλληλοβοήθειας σε ευπαθείς ομάδες ενάντια στον Covid-19 στην Αττική

0

Προωθούμε την ανακοίνωση της Ομάδας αλληλοβοήθειας σε ευπαθείς ομάδες ενάντια στον Covid-19. Μία σημαντική πρωτοβουλία για την Αττική.

Στις 3 εβδομάδες που έχει συγκροτηθεί η ομάδα αλληλοβοήθειας, θεμελιακός της στόχος ήταν και είναι η προσπάθεια οικοδόμησης μίας δικτυακής δομής σταθερής αλληλεγγύης σε αυτούς/-ες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη. Μέσα σε αυτή τη ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα που αναδύεται με το ξέσπασμα της πανδημίας και την όξυνση της συστημικής κρίσης, με σαφή ταξικά κριτήρια και προσανατολισμό, συνδράμουμε, ενισχύουμε και τροφοδοτούμε ανθρώπους της τάξης μας, ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, άπορους/-ες, όσους/-ες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές συνθήκες που διαμορφώνονται.

Η αυξημένη επικινδυνότητα που διατρέχουν οι ευπαθείς ομάδες και οι σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ο ιός στην υγεία τους, κεντροβάρισε εξαρχής την προσπάθεια μας στο να συμβάλουμε όσο γίνεται περισσότερο στη μείωση της διάδρασης τους με το εξωτερικό περιβάλλον, ξεκινώντας μία διαδικασία μεταφοράς ψώνιων και φαρμάκων στην οικία τους, τηρώντας τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα προστασίας. Παράλληλα, για τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά είδη ανάγκης ξεκίνησε μία σταθερή καμπάνια αλληλεγγύης συλλογής ειδών και στη παρούσα χρονική περίοδο υπάρχουν δύο χώροι που συμβάλουν στη συγκέντρωση τους, στο Γκύζη και την Καλλιθέα.

Ανακοινώνουμε ότι προχωράμε στη δημιουργία ενός νέου, τρίτου χώρου συλλογής ειδών ανάγκης στην περιοχή του Πειραιά, διευκολύνοντας την προσπάθεια του αλληλέγγυου κόσμου να φέρει είδη ανάγκης αυξάνοντας την εμβέλεια προσβασιμότητας. Από την αρχή, βασική νοοτροπία και στόχευση της ομάδας ήταν η δημιουργία και ανάπτυξη ενός συμμετοχικού μοντέλου το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στελέχωσης και στήριξης με ποικίλους τρόπους. Οι τρεις άξονες συμμετοχής στην ομάδα αλληλοβοήθειας, α) με φυσική παρουσία, β) εξ αποστάσεως /ηλεκτρονική συνδρομή και γ) υλική/τεχνική/οικονομική στήριξη, προσφέρουν ένα εκτενές πεδίο λειτουργίας και δραστηριοποίησης του εγχειρήματος. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά, με την ομάδα να έχει φτάσει σε τριψήφιο αριθμό μελών σε ένα σύνολο 23 περιοχών, στηρίζοντας σε καθημερινή βάση τη διανομή μερίδων από κοινωνικές κουζίνες, μεταφέροντας ψώνια, τρόφιμα και φάρμακα σε ευπαθείς ομάδες και ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας.

Θεωρούμε ότι αυξάνονται πολύ περισσότερο οι δυνατότητές μας μέσω της διάδρασης και της συνεργασίας με περισσότερα άτομα και της διεύρυνσης του αρχικού δικτύου αλληλεγγυής που συγκροτήθηκε. Για αυτό και εξαρχής η ομάδα δεν διατήρησε τον ρόλο της σε μια μόνο περιοχή αλλά προστέθηκαν μαζί με νέα μέλη και άλλες περιοχές δραστηριοποίησης, δημιουργώντας μια οργανωτικού τύπου δικτύωση μεταξύ τους. Στην προσπάθειά μας για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της προσβασιμότητας στις διαδικασίες του εγχειρήματος έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικές φόρμες μέσω των οποίων αφενός ευπαθείς ομάδες ή και άτομα που γνωρίζουν ευπαθείς ομάδες μπορούν να μας ενημερώνουν για τις ανάγκες τους σε τρόφιμα και φάρμακα και αφετέρου αλληλέγγυος κόσμος μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην ομάδα. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο ενημέρωσης έχουν μοιραστεί και τοιχοκολληθεί σε γειτονιές της Αθήνας, σε δρόμους, στάσεις λεωφορείων, φαρμακεία, πολυκατοικίες κ.λπ. ενημερωτικά φυλλάδια επικοινωνίας με την ομάδα αλληλοβοήθειας.

Μέσα από οριζόντιες διαδικασίες που εφαρμόζουν όλες οι περιοχές και μέσω ενιαίας τηλεδιάσκεψης, μπορούν να συζητηθούν και να τεθούν θεματικές σε ευρύτερο πλαίσιο και σκεπτικό. Κάθε περιοχή συγκροτεί μία υποομάδα για να οργανώνει σε τοπικό επίπεδο δράσεις και κινήσεις αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα οι υποομάδες να διατηρούν αυτονομία δράσης και λήψης αποφάσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τον ενιαίο σκοπό και διασφαλίζουν τις σωστές διαδικασίες στο πρακτικό, ηθικό και υγειονομικό σκέλος.

Από την αρχή λειτουργίας της ομάδας είχαμε στα υπόψιν και τους συνανθρώπους που στερούνται δυνατότητας αγοράς αναγκαίων αγαθών και γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε δημιουργήσει μία λίστα την οποία εξυπηρετούμε σε καθημερινή βάση και διανέμουμε τα είδη πρώτης ανάγκης που συλλέγουμε. Όλη αυτή η προσπάθεια, που ήδη συνολικά μετράει εκατοντάδες δράσεις αλληλεγγύης και μοίρασμα χιλιάδων μερίδων σε κόσμο που έχει ανάγκη, γίνεται υπό το πρίσμα ότι αυτή η κατάσταση που δεν θα τελειώσει σε άμεσο χρονικό διάστημα, χρειάζεται τη σταθερή αφοσίωσή μας, συνέπεια, την έμπρακτη και υπεύθυνη εφαρμογή του προτάγματος της κοινωνικής αλληλεγγύης σε καθημερινό επίπεδο. Για αυτόν τον λόγο λειτουργούμε στα πλαίσια τα οποία μας επιτρέπουν να είμαστε φερέγγυοι, χωρίς να τάξουμε και να παραπλανήσουμε κόσμο που έχει τώρα περισσότερο από ποτέ ανάγκη για στήριξη. Πρωταρχικός σκοπός της ομάδας αλληλοβοήθειας ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχικότητα, για αυτό προτρέπουμε όσες/-ους επιθυμούν να συμμετέχουν/στηρίξουν, να το κάνουν με οποίο τρόπο θεωρούν ότι μπορούν/επιθυμούν.

Προτρέπουμε τη δημιουργία παρόμοιων δομών στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλοβοήθειας και της ταξικής αλληλεγγύης ή και συμμετοχής σε ήδη υπάρχοντα σχήματα. Ακόμα και η ατομική δραστηριοποίηση, αν δεν επιθυμεί κάποια/ος να συσχετιστεί με όλα τα παραπάνω, όπως το να βοηθήσει τη γειτόνισσά του / τον γείτονα του, είναι σημαντική. Κάθε πράξη αλληλεγγύης έχει μεγάλη σημασία για την υγεία και το βιοτικό επίπεδο των ευπαθών ομάδων και αυτή η πράξη σε κάθε βαθμό και με κάθε τρόπο που καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στον κοινό σκοπό.

Η κοινωνική ευθύνη που μας βαραίνει όλες/-ους μας προτάσσει την ενεργοποίηση σε κάθε βαθμό. Λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε κάθε δραστηριοποίηση σε εξωτερικό χώρο μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα ακόμα μία πράξη αλληλεγγύης.

Η κοινωνική αλληλοβοήθεια δεν θα μπει σε καραντίνα.

Παρακάτω ο σύνδεσμος για να δηλώσετε κάποιο μέλος ευπαθούς ομάδας:
https://forms.gle/qPyACCYScjxGJX8EA

Παρακάτω θα βρείτε τον σύνδεσμους για να γραφτείτε στις ομάδες αλληλεγγύης:
https://forms.gle/hk1BrayBTqtHYjqKA

Λογαριασμοί στήριξης ταμείου της ομάδας:

Εθνική GR0801100530000005361260499   |   Alpha Bank GR1801401100110002786055296

Εξωτερικό
IBAN: GB31 REVO 0099 7052 0852 20
BIC: REVOGB21

Τρόποι επικοινωνίας: μέσω της σελίδας της ομάδας στο facebook και στα email: eokal@espiv.net , buenavista_kal@espiv.net

Αφήστε ένα σχόλιο

twelve − 10 =